Home » Tag Archives: işveren hakareti

Tag Archives: işveren hakareti

İşverenin hakareti nedeniyle iş akdinin feshi

İşverenin bizzat veya vekili tarafından işçiye hakaret etmesi halinde, işçinin, bildirimsiz, önelsiz fesih hakkı bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, hangi tür söylemlerin hakaret niteliği taşıdığı önem kazanmaktadır. Aşağıda, bu konuya ilişkin örnek yargıtay kararları, uygulamada hangi söz ve davranışların hakaret sayılacağına ilişkin örnek olarak gösterilebilir. “…. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davalı işveren tarafından davacıya hitaben sarfedilen “çalışan çalışır, çalışmayan s..olur ...

Read More »