Home » Tag Archives: işten çıkarma

Tag Archives: işten çıkarma

İşverenin, ekonomik krize bağlı işletmesel kararla işçinin iş akdini feshedebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde işletmenin, işyerinin veya işin gerek­leri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramından sözedilmemiştir. İşveren, amaç ve içeriğini belirlemekte serbest olduğu kararları, yönetim hakkı kap­samında alabilir. Geniş anlamda, işletme, işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konu­sunda, bu kapsamda işçinin iş sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, işletmesel karardır. İşletmenin, işyerinin ve ...

Read More »

İşçinin sendika üyeliği nedeniyle işverence iş akdinin feshinin sonuçları

4857 sayılı İş Kanunu sendika üyeliği veya sendikal faaliyette bulunma, hak aranılması, ayırımcılık yapılması, yasal zorunluluklar nedeni ile izin veya raporlu olunması nedenleri ile işçinin iş sözleşmesinin feshinin, geçersiz neden sayılacağını düzenlemiştir. İşçi yasada sayılan nedenlerden olan sendikal nedenle iş sözleşmesi­nin feshedildiğini iddia edecek ve kanıtlayacaktır. Kanıtlaması halinde ise, bu neden feshi geçersiz kılacağından, geçerli nedenle ispat yükü kendisinde olan ...

Read More »

İşyerinde kavga – Sadece kavgayı başlatan işçinin işten çıkarılması ayrımcılık sayılabilir mi?

Öncelikle işçinin, diğer işçilerden birine küfretmesi küfredilen işçi ve ar­kadaşlarına davacı işçiyi dövme (kasten yaralama) hak ve yetkisi vermez. Kavgayı başlatan ş­çinin, diğerlerine küfretmesi eylemi suç oluşturmakta ise de diğer işçilerin  iş­çiyi kasten yaralamaları da suç oluşturmaktadır. Yargıtayın ilke kararlarına göre, eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde ça­lışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden ...

Read More »