Home » Tag Archives: işsizlik sigortası

Tag Archives: işsizlik sigortası

İşsizlik sigortası (işsizlik ödeneği) ile ilgili Yargıtay kararları

İşsizlik ödeneği haksız feshin tespiti ile İşkur’dan talep edilebilir olduğundan işveren sorumlu tutulamaz. İşsizlik sigortası için 30 gün içinde İşkur’a başvurulmalıdır. Süresinde başvurulmamışsa, gecikmeden işveren sorumlu tutulamaz. İkale, haksız fesih niteliğinde olmadığından, iş sözleşmesi ikale ile son bulan işçi, işsizlik ödeneği alamaz. İşsizlik sigortası için işçinin iradesi dışında sözleşme feshedilmiş olmalıdır. Emeklilik nedeniyle fesihte, kendisi feshettiğinden işçi, işsizlik ödeneği alamaz. ...

Read More »

İşsizlik ödeneği (İşsizlik sigortası) hakkında bilinmesi gerekenler

İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için: 1-İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışılmalıdır. 2-Kendi istek ve kusuru dışında iş kaybedilmelidir. 3-Fesihten önceki son 120 gün içinde prim ödenmiş olmalı ve aynı zamanda sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır. 4-Fesihten sonraki 30 gün içinde İşkur’a başvurulmalıdır. 30 günlük süre geçirilirse gecikilen ...

Read More »

İşsizlik sigortası nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesine göre herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetimi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. İşçinin, işsiz kaldığı dönemde, yeni iş bulabilmek için süreye ihtiyacı olduğu, gelir kaybı yaşadığı bu dönemde, devletçe, işçiye sosyal yardım yapılarak, işçinin içinde bulunacağı maddi sıkıntıların bir nebze de olsa ...

Read More »