Home » Tag Archives: ispat

Tag Archives: ispat

Resmi kurum kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda davacı, davalı belediye emrinde kamyon şoförü olarak görev yapmıştır. Kamuya ait araçların kimin tarafından, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı yasal olarak belirlenmiştir. Kamuda çalışan hiçbir şoförün yazılı talimat almadan kamu aracını garajdan çıkarması ve aracın riskini üstlenmesi düşünülemez. Bu nedenle kamyon şoförü olarak görev yapan davacının, aracı kullandığı saatler kayıt altında olmak durumundadır. Davacı fazla çalışma saatlerini araç ...

Read More »

Fazla çalışmanın ispatına ilişkin Yargıtay kararları

“…Davacı fazla çalışma yaptığını iddia ederek fazla mesai ücreti istemiştir. Fazla çalışma yaptığını ispat davacı tarafa, ücretlerinin ödendiği ise davalı tarafa aittir. Davacı fazla mesai yaptığını isimlerini bildirdiği tanıklarla ispatlamak durumunda olduğundan tanık ücretlerini ve posta giderlerini hakim tarafından verilen kesin süre içerisinde yatırmak suretiyle talebini kanıtlayabileceğinden HUMK 163. maddesi uyarınca kesin süre verilmeden davacının hak olarak hürriyetini engelleyecek şekilde ...

Read More »

İşçinin gerçek maaşının tespiti mahkemece nasıl yapılmalıdır?

Malesef ki uygulamada, bir çok işveren, çalışanlarını, asgari ücret üzerinden sigortalı göstermektedir. Bunun nedeni, herbir işçi için kendi paylarına düşen sigorta primini ve vergiyi düşük ödemek içindir. Geçinebilmek için çalışmak zorunda olan işçi de, genel uygulama nedeniyle bu duruma çoğu zaman ses çıkaramamaktadır. Oysa gerçek ücret üzerinden primleri ödenmiş bir işçiye tahsis edilecek emekli maaşı ile asgari ücret üzerinden sigorta primleri yatırılan ...

Read More »

Yıllık izin kullandırıldığına ilişkin işçinin imzalı beyanının aksi tanıkla ispat edilebilir mi?

Yargıtaya göre, İş Kanununun bu hükmü uyarınca usulüne uygun bir kayıtla iznin kullandırıldığını ispat edemeyen işverenin yıllık izin parasından sorumlu olması gerekir. Ancak, işçinin imzası bulunan bir belge ile izin kullandığı anlaşılıyorsa, izinleri kullanmadığının tanıklarca doğrulandığı gerekçesiyle, uyuşmazlık konusu yıllar için izin ücretine hükmedilemez. İzin kayıtlarında sadece izne hak kazanılan tarihlerin değil, izne çıkış ve dönüş tarihlerinin de belirtilmesi gerekir.

Read More »