Home » Tag Archives: işgüvenliğini tehlikeye düşürmek

Tag Archives: işgüvenliğini tehlikeye düşürmek

İşçinin, işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir. İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alınası gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı ...

Read More »