Home » Tag Archives: işçiye maaş ödenmemesi

Tag Archives: işçiye maaş ödenmemesi

İşçinin ücretinin düzenli ödenmemesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en te­mel borçtur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. Aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmelidir. Ücreti ödenmeyen işçinin bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi ka­nuni yollardan talep ...

Read More »