Home » Tag Archives: işçiye lan demek

Tag Archives: işçiye lan demek

Yargıtay: Müdürün “Lan” sözü üzerine müdüre saldıran işçinin iş akdinin feshi haklıdır

T.C Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas No: 2012/25874 E. Karar No: 2013/16591 K. Tarih: 04.07.2013 Kararın özeti: Müdür tarafından işçiye “lan” denilmesi yanlış ise de, bu durum işçiye müdüre karşı fiziki müdahalede bulunma hakkı vermez. İşçinin, bu söz üzerine işverene karşı şikâyet yolunu denemeden fiziki saldırıda bulunması davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine imkân verir. Somut olayda; olay günü davacının işyerinde ...

Read More »