Home » Tag Archives: işçinyi asgari ücretten sigortalı gösterme

Tag Archives: işçinyi asgari ücretten sigortalı gösterme

İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması, işçiye haklı nedenle fesih imkanı verir mi?

İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal gü­venlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Yargıtay’ın 1475 sayılı Yasa dönemin­de istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam et­mekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük üc­retten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır (Yargıtay 9. HD. 18.1.2010 gün, 2009/24286 E, 2010/74 K.). Yargıtayın ...

Read More »