Home » Tag Archives: işçinin yetersizlği

Tag Archives: işçinin yetersizlği

İşçinin verimine dayanan iş akdi fesihleri

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş­yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin ve­ya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yeterlilik, bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç duyulan yetenek, bilgi ve ...

Read More »