Home » Tag Archives: işçinin vardiyasının değiştirilmesi

Tag Archives: işçinin vardiyasının değiştirilmesi

İşçinin vardiyasının değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

“….Somut olayda davacı, davalı işverenin kendisini gece vardiyasında çalıştırmak Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayanıp dayanmadığı ve vardiya değişikliğinin iş şartlarında esaslı değişiklik teşkil edip etmediği noktasında toplanmaktadır. Somut olayda, dava konusu işyerinde vardiyalı çalışma düzeninin olduğu iddia, savunma ve tanık beyanlarından anlaşılmakta ise de, vardiya saatleri ve hangi aralıklarla vardiya postalarının değiştirildiği dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. ...

Read More »