Home » Tag Archives: işçinin ücretsiz izne çıkarılması

Tag Archives: işçinin ücretsiz izne çıkarılması

İşçinin rızası alınmadan ücretsiz izne çıkarılması halinde hakları nelerdir?

İşveren tarafından  işçinin rızası hilafına ücretsiz izne çıkartılması işveren feshi mahiyetindedir. “…Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçi, onayı alınmadan ücretsiz izne çıkarılmış olup, bu durumun, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih olduğunun kabulü gerekir. Davalı işverenin işe ara vermenin sonunda işçiyi yeniden işe davet ettiğine dair savunması da kanıtlanamadığı göz önüne alındığında, davalı işverenin haksız feshi olııp davacının ihbar ...

Read More »