Home » Tag Archives: işçinin ücretine faiz

Tag Archives: işçinin ücretine faiz

İşçinin ücret alacakları için faiz nasıl hesaplanmalıdır?

4857 sayılı İş Kanununun çeşitli hükümlerinde faiz konusunda düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan Yasanın 34 üncü maddesinde, gününde ödemeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı hükmü bulunmaktadır. Maddede sözü edilen ücret geniş anlamda ücret olup, çalışma karşılığı ücretler, ik­ramiye, pirim, jestiyon ve benzeri ödemelerin yanı sıra, çalışma, hafta tatili ile bay­ram ve genel tatil ücretleri de bu kapsama dahildir. ...

Read More »