Home » Tag Archives: işçinin tutuklanması nedeniyle işverence iş akdinin feshi

Tag Archives: işçinin tutuklanması nedeniyle işverence iş akdinin feshi

İşçinin tutuklanması nedeniyle işverence iş akdinin feshi şartları

İşçinin, işyeri dışında gerçekleşen bir eylem nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda devamsızlığın İş K. m. 17’deki bildirim sürelerini aşması halinde iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenerek bildirimsiz feshedilebilir. Tutuklama veya gözaltına alınma işyerinde işlenen bir suç nedeniyle gerçekleşmiş ise doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış nedeniyle sözleşme haklı olarak feshedilebilir ve bu halde ise kıdem tazminatı ödenmesi de gerekmez. Fesih hakkı ...

Read More »