Home » Tag Archives: işçinin tayini

Tag Archives: işçinin tayini

İşçinin başka bir ilçeye tayini – Yargıtay Kararları

“…Davacı, davalı işyerinde çalışmakta iken, işyerini Polatlı’ya taşıması üzerine iş akdinin kendisi tarafından haklı olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı, davacının iş şartında esaslı değişiklik olmadığını, şirketin taşındığı yerin de Ankara Büyükşehir Belediyesi hudutlarında olup, uzaklığının 44 km olduğunu, şirketin kendisine ait olmayan binadan, kendine ait olan binaya taşındığını, ulaşım için servislerinin bulunduğunu, taraflar ...

Read More »