Home » Tag Archives: işçinin sadakat yükümlülüğü

Tag Archives: işçinin sadakat yükümlülüğü

İşçi aleyhine, rekabet yasağına ilişkin açılacak davalarda görevli mahkeme neresidir?

İş sözleşmesinin doğası gereği akdin devamı müddetince işçi yanında çalıştığı işveren ile rekabet yapamaz. İşçi tarafından işverenle rekabet etme anlamı taşıyabi­lecek davranışlarda bulunması 4857 sayılı Kanunun 25. maddesine göre sadakat borcunun ihlali olarak değerlendirilir. İşçinin sadakat borcu iş sözleşmesinin kurul­masıyla birlikte doğar, sözleşmenin sona ermesine kadar devam eder ve iş sözleşme­sinde sadakat yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir hüküm yer almasına ...

Read More »