Home » Tag Archives: işçinin maaşına zam yapılmaması

Tag Archives: işçinin maaşına zam yapılmaması

İşçinin maaşına zam yapılmaması, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

İşçinin ücretine zam yapılmasını talep etmesi ve bu talebin kabul edilmemesi halinde iş sözleşmesini feshi işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmamaktadır. Kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre işçinin zam talebinin işverence karşılanmaması, işçiye iş sözleşmesini fesih hakkını vermez. Zam yapılmamasını gerekçe göstererek işten ayrılan işçinin, ihbar – kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekir. Maaşına zam yapılmadığı gerekçesiyle işe gitmeyen işçinin, tazminat almak bir yana, işverene, ihbar ...

Read More »