Home » Tag Archives: işçinin kendi aracıyla çalışması

Tag Archives: işçinin kendi aracıyla çalışması

Yargıtay:Kendi aracıyla çalışan işçiye ödenen yakıt gideri ücret sayılmaz

T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2010/18948 E. Karar No: 2012/23874 K. Tarih: 20.06.2012 Özet: Davacının davalı yanında kan toplama işinde kendi aracı ile çalışırken davalı tarafça aracın yakıt giderinin karşılanması işçiye yapılan bir sosyal yardım olmadığından kıdem ve ihbar tazminatına esas brüt ücrete dahil edilmesi hatalıdır. “…Davacı işçi davalı işyerinde 1.500 TL net ücretle çalıştığını belirtmiştir. Davalı işveren ise ...

Read More »