Home » Tag Archives: işçinin işyeri açması

Tag Archives: işçinin işyeri açması

İşçinin işyeri açmasının kıdem tazminatına etkisi nedir?

İşçinin fesihten önce kendisine ait işyeri açtığının anlaşıldığı durumlarda, işçi feshi haksızdır. Yargıtay, işçinin, işyerinden ayrıldıktan 5 gün sonra vergi mükellefi olmasınının,  işçinin, işyeri açmak için işten ayrıldığının göstergesi, olamayacağı kanaatindedir. İşçinin, haklı fesihten sonra işyeri açması için yasal bir engel de bulunmamaktadır. Dolayısı ile, bu tür durumlarda, işçinin, işyerini fesihten önce mi yoksa sonra mı açtığı hususu önem kazanmaktadır. Konu ...

Read More »