Home » Tag Archives: işçinin işverene zarar vermesi

Tag Archives: işçinin işverene zarar vermesi

İşçinin işverene verdiği zarar nedeniyle iş akdinin feshinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 II- (ı) bendinde, işverenin malı olan veya eli altın­da bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hu­susu düzenlenmiştir. İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve geçerli fesih imkânı olmadığı gibi, işçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli ...

Read More »