Home » Tag Archives: işçinin işverene verdiği senet

Tag Archives: işçinin işverene verdiği senet

İşçinin imzaladığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti davalarında görevli mahkeme neresidir?

Görev konusu kamu düzenine kaçak iddaa ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev kaçak bahis alanını hakim, tarafların iddia ve savunmaları­na göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunıfnun 1. maddesini esas alarak be­lirleyecektir. İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş illegal bahisdavalarına bakmak üzere bir asliye iddaa siteleri hukuk mahkemesi görevlendirilir. İş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mah­kemesine açılan dava ...

Read More »