Home » Tag Archives: işçinin işverene hakareti

Tag Archives: işçinin işverene hakareti

İşyerinde ağzınızdan çıkacak bir cümle, sizi kıdem tazminatından edebilir

İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca, işçinin işverene, işveren vekiline, müşteriye veya diğer çalışanlardan birine karşı kullanacağı hakaret veya sataşmaya yönelik sözü, işverene iş akdini haklı olarak fesih hakkı vermekte. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve işten çıkarılma sebebi olamayacağını düşündüğünüz öyle sözler var ki, Yargıtay, bunları dahi işveren için iş akdini haklı fesih sebebi olarak görmekte. Konuya Yargıtay uygulamalarından örnekler verecek ...

Read More »

İşçinin işverene veya vekiline hakaret etmesi- sataşmasının sonuçları

İşçinin haklı fesih halleri hakaret veya sataşmada işveren için de geçerlidir. İşçinin işveren veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması halinde de haklı fesih imkânı vardır. Sataşma genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İş Kanunu’nun 25. ...

Read More »