Home » Tag Archives: işçinin işten erken ayrılması

Tag Archives: işçinin işten erken ayrılması

İşçinin işe geç gelmesi – işten erken ayrılması – Yargıtay kararları

Geç de olsa işyerine gelen işçiye iş verilmemesi iş akdinin fiilen feshi anlamındadır. İşe geç kalmanın yaptırımı fesih değildir. İşe geç gelmek, haklı değil geçerli fesih nedenidir. Fesih geçerli ise, işçi, iş güvencesi hükümlerinden (işe iade) faydalanamayacaktır. Geçerli nedenle fesihte, haklı nedenle fesihten ayrı olarak işçiye ihbar kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Haklı nedenle fesihte ise işverenin böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Eğer işyeri ...

Read More »