Home » Tag Archives: işçinin hakları

Tag Archives: işçinin hakları

Ücretinin düşmesine sebebiyet verecek şekilde işçiye az iş verilmesi halinde işçinin hakları

İşçiye ücretinin düşmesine sebebiyet verecek şekilde yapabileceği tutardan az iş verilmesi de haklı fesih sebeplerindendir. Örneğin, sefer primi+asgari ücret üzerinden çalışan TİR şoförlerinin sebepsiz olarak sefere gönderiImeyerek sefer priminden mahrum bırakılması haklı fesih sayılır. Fesih hakkı işçiye aittir. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, işçinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden ...

Read More »

İşyerinde hakaret – sataşmaya maruz kalan işçinin hakları nelerdir?

İşveren veya vekilinin işçiye veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması, sataşması halinde de haklı fesih imkanı vardır. Sataşma genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İş Kanunu’nun 24.maddesinde sayılan fesih hakkı işçiye aittir. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, ...

Read More »

İşçinin çalışma koşullarında değişiklik halinde hakları nelerdir?

Çalışma koşullarında değişiklik uygulamada en çok, işçinin başka bir ile veya ilçeye nakli, çalışma şartlarının çalışma gün ve süreleri uzatılarak, maaş düşürülerek ağırlaştırılması, görev değişikliği yapılması, yeni çalışma şartlarını kabul etmeye zorlamak şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İş hukukunun en tartışmalı alanlarından biri çalışına koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı ...

Read More »

İşyerinde cinsel tacize maruz kalan işçinin hakları nelerdir?

İşverenin cinsel tacizde bulunması,4857 sayılı İş Kanununun 24 ündü maddesinin (II) numaralı bendinin (b) alt bendinde, işçinin haklı olarak iş sözleşmesinin feshine imkân veren nedenler arasında gösterilmiştir. İşveren vekilinin bu tür davranışı da aynı bent kapsamında değerlendirilmelidir. İşyerinde cinsel taciz eyleminin başka bir işçi ya da üçüncü bir kişi (örneğin müşteri) tarafından gerçekleştirilmesi de imkân dahilindedir. İşyeri, işverenin hakimiyet alanını ...

Read More »

İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) durumunda işçinin hakları nelerdir?

Türk Hukukunda psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışanlara, diğer çalı­şanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Psi­kolojik tacizin en bariz örnekleri, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan iş ortamında yokmuş gibi davran­mak, iletişimin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli ...

Read More »

Maaşını zamanında alamayan işçinin hakları nelerdir?

4857 sayılı iş kanununun 32. maddesinin 5754 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olan hükmüme göre, 10 ve daha fazla çalışanı olması halinde, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmesi gerekir. 32. maddede, ücretin en geç ayda bir ödeneceği, iş sözleşmeleri ...

Read More »

Ücretin gününde ödenmemesi halinde işçinin hakları nelerdir?

İş Kanununa göre, ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde zorlayıcı bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları ...

Read More »