Home » Tag Archives: işçinin hakarete uğraması

Tag Archives: işçinin hakarete uğraması

İşyerinde başka bir işçi tarafından hakarete uğrayan işçinin hakları nelerdir?

Bir işçinin diğerine hakareti kural olarak işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkânı vermez ancak işveren gerekli önlemleri almakla mükelleftir. 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (11) numaralı bendinin (b) alt bendi gereğince, işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye iş sözleşmesini haklı fesih imkânı verir. Şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışların, işveren ...

Read More »