Home » Tag Archives: işçinin güven sarsıcı davranışlarda bulunması

Tag Archives: işçinin güven sarsıcı davranışlarda bulunması

İşçinin, işverenin güvenini sarsacak davranışlarda bulunması nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (11) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı ...

Read More »