Home » Tag Archives: işçinin görevinin değiştirilmesi

Tag Archives: işçinin görevinin değiştirilmesi

İşçinin görevinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararları

“…Somut olayda; davacının yasal doğum iznini kullanmakta olduğu dönemde iş yerinin davalı şirkete devredildiği ve bu nedenle gerçekleştirilen standardizasyon sonucunda görevinin Finansal Kontrol Müdürü olarak değiştirilerek bu hususun davacıya yazılı olarak bildirildiği anlaşılmakladır. İler ne kadar davalı işveren tarafından, davacının yazılı olarak bildirilen görev değişikliği teklifini kabul ettiği ileri sürülmüş ise de anılan dönemde izinli olması nedeni ile fiilen işyerinde ...

Read More »