Home » Tag Archives: işçinin görev yerinin değiştirilmesi

Tag Archives: işçinin görev yerinin değiştirilmesi

İşyeri devrinde işçinin görev yeri değişikliği – Yargıtay Kararı

“… Dosya içeriğine göre davacının K. Belediyesi’nde şoför olarak çalışmakta iken ihtiyaç fazlası olması nedeni ile 6111 sayılı Kanun gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği ve anılan müdürlükçe Y.Y.E.Y. İlköğretim Okuluna temizlik işçisi olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. K.Belediyesinde ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen davacının sözü edilen nakil işleminin 6111 sayılı Kanun gereğince gerçekleştirildiği dosya kapsamı ile sabittir. 6111 sayılı Karnımda ihtiyaç fazlası ...

Read More »

İşçinin görev yerinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

“…Somut olayda, otopark görevlisi olarak Kadıköy’de çalışan davacının Disiplin Kurul Kararı uyarınca Maslak İ… Projesinde resepsiyon personeli olarak görevlendirilmiş, davacı tarafından çalışma koşullarında esaslı değişiklik olması sebebi ile teklif kabul edilmemiştir. Davacının sırf sözleşmesinde nakil yetkisi var diye çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul zorunluluğu bulunmamalıdır. Davacı işçinin Kadıköy’deki işyerinde çalışmakla iken Maslak İ… Projesinde bulunan işyerinde çalışmasının istenmesi çalışma koşullarında ...

Read More »

İşçinin görev yeri değişikliği, hangi hallerde işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir?

İş hukukunun en tartışmalı alanlarından biri çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı ol­mayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konul­masıdır. İş hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahiptir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde, işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı sı­rasında daha ileriye götürülmesi, iş hukukunun temel amaçları ...

Read More »