Home » Tag Archives: işçinin görev yerini değiştirme

Tag Archives: işçinin görev yerini değiştirme

İşçinin görev yeri değişikliği, hangi hallerde işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir?

İş hukukunun en tartışmalı alanlarından biri çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı ol­mayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konul­masıdır. İş hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahiptir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde, işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı sı­rasında daha ileriye götürülmesi, iş hukukunun temel amaçları ...

Read More »