Home » Tag Archives: işçinin devamsızlık tutanağını yırtması

Tag Archives: işçinin devamsızlık tutanağını yırtması

İşçinin devamsızlık tutanağını yırtması işveren için haklı fesih sebebi midir?

İşçinin hakkında tutulan devamsızlık tutanağını yırtması, haklı değil geçerli fesih nedeni olarak kabul edilebilir. Tutanağın işçi tarafından yırtılması, hakaret olarak yorumlanamaz. Dolayısı ile tutanağı yırttığından bahisle işçinin iş akdinin feshi, orantılı kabul edilemez. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin bu hususta vermiş olduğu emsal karar, aşağıdaki gibidir; “….Somut olayda, taraflar arasında davacının iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle fesih edilip edilmediği buna bağlı olarak ...

Read More »