Home » Tag Archives: işçinin devamlı rapor alması

Tag Archives: işçinin devamlı rapor alması

İşçinin sık sık rapor alması işverene fesih hakkı verir mi?

İşverene, sağlık nedeniyle fesih hakkı tanıyan 4857 sayılı yasanın 25/1-a bendine göre bildirim önelini altı hafta aşacak şekilde rapor kullanımı halinde işverenin haklı fesih imkanı bulunmaktadır. Bunun dışında sık sık rapor alınmasının iş yeri çalışma düzenini ve iş akışını bozacak sayıda olması halinde bu durum işverene geçerli fesih imkanı tanımaktadır. Geçerli fesih halinde işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemekle yükümlülüğü ...

Read More »