Home » Tag Archives: işçinin davranışları

Tag Archives: işçinin davranışları

İşçinin davranışları nedeniyle iş akdinin işverence feshedilebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarmdan ve ye­terliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçi­nin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işle­diği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak de­ğil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosun­dan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal ...

Read More »