Home » Tag Archives: işçinin çalışma saatlerinin arttırılması

Tag Archives: işçinin çalışma saatlerinin arttırılması

İşçinin çalışma saatlerinin arttırılması – Yargıtay Kararı

“…Davacının çalışma saatlerinin yarım saat erkene alınması 4857 sayılı Yasanın 22.maddesi gereğince çalışma koşullarında değişiklik sayılması gerekmektedir. Böyle hallerde durumun işçiye yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 6 iş günlük süre içerisinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İşverenin yönetim hakkı 22.maddeyi kapsamamaktadır. Somut olay gözönünde tutulduğunda işverenin 25.madde doğrultusunda yaptığı fesih haksızdır. Kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde ...

Read More »