Home » Tag Archives: işçinin çalışma koşullarında değişiklik

Tag Archives: işçinin çalışma koşullarında değişiklik

İşçinin, çalışma şartlarında değişiklikte yazılı onayının alınmamasının sonuçları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunun 22. maddesinde, işverence çalışma koşullarında yapılacak olan esaslı değişiklik, geçerli nedene dayanmış olsa da işçinin yazılı muvafakatinin alınması gerektiği açık biçimde hükme bağlanmıştır. Dolayısı ile değişiklik geçerli sebebe dayansa da yazılı olarak kabul edilmedikçe işçiyi bağlamaz. Örneğin işçinin, değişen ücreti almaya devam etmesi örtülü olarak değişikliğe rıza verdiği iddiası yazılı şekil şartı yerine geçmeyecektir. Aşağıda, Yargıtay’ın bu ...

Read More »