Home » Tag Archives: işçinin başka işte çalışması

Tag Archives: işçinin başka işte çalışması

İşçinin başka işte de çalışması, işverene haklı fesih imkanı verir mi?

 İşçinin, mesai saatleri dışında başka yerde çalışması, hizmet akdinin gerektirdiği yükümlülüklerin ihlal edildiği anlamına gelmez. İşçinin başka işte çalışması nedeniyle ancak işçinin yorgun düşmesi ve asıl işinde günlük normal çalışma sistemini aksatması halinde 25.maddedeki fesih halleri ortaya çıkarsa haklı sebeple feshedilebilir. Bir kişinin bir işyerinde çalışırken iş arayıp bulmasına engel bir yasal düzenleme olmadığı gibi davacının çalıştığı esnada bir başka iş ...

Read More »