Home » Tag Archives: işçinin aynı konuda faaliyet gösteren işyeri açması

Tag Archives: işçinin aynı konuda faaliyet gösteren işyeri açması

İşçinin, aynı konuda faaliyet gösteren işyeri açması, işveren için haklı fesih sebebi midir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesinde işçinin işverene sadakat borcuna aykırılık halleri ve işçi tarafından sadakat borcunun ihlali halinde işverence akdin haklı sebeple feshedilebileceği düzenlenmiştir 10.12.2002 tarihinde davacı ile dava dışı Ç.S. adlı bir şahıs tarafından Y.K.Ürünler San Dış Tic Ltd. Şti adlı bir şirket kurulmuştur. Söz konusu şirketin ve davalı şirketin ticaret sicili gazetesinde yayınlanan şirket kuruluş ana sözleşmeleri ...

Read More »