Home » Tag Archives: işçinin askere alınması

Tag Archives: işçinin askere alınması

Askerlik dışı sebeple iş sözleşmesinin feshinin, askerlik nedeniyle feshe etkisi – Yargıtay Kararları

“Askerlik sonrası dönemi işçi haksız feshetse de askerlik nedeniyle ayrıldığı ilk dönem kıdem ödenerek tasfiye edilmediğinden o dönem için kıdem tazminatına hükmedilmelidir. Davacı işçinin 10.2.1999 yılında iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshettiği taraflar arasında tartışmasızdır. Bu tarihle davacıya kıdem tazminatı ödendiği ve ibraname düzenlendiği davalı işverence ileri sürülmüş ise de dosya içinde bu yönde bir delil bulunmamaktadır. Davacı işçi askerlik sonrasında ...

Read More »