Home » Tag Archives: işçilikten memuriyete geçiş

Tag Archives: işçilikten memuriyete geçiş

Hukuk Genel Kurulu Kararı – İşçilikten memuriyete geçenlerin kıdem tazminatı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2011/9-760 KARAR NO:2011/779 TARİH: 14.12.2011 “…Taraflar arasındaki “kıdem tazminatı alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. îş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 13.07.2010 gün ve 2009/367-2009/667 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 27.12.2010 gün ve 2010/42357- 2010/40708 sayılı ilamı ile; “Davalı işyerinde 233 sayılı KHK gereğince sözleşmeli olarak ...

Read More »