Home » Tag Archives: işçilik alacaklarından sorumluluk

Tag Archives: işçilik alacaklarından sorumluluk

İşçinin kıdem tazminatı yönünden önceki alt işverenlerin sorumluluğu nasıl belirlenir?

Alt işverenlerin değişmesi en yaygın biçimde, süresi sona eren alt işverenin iş­yerinden ayrılması ve işçilerin yeni alt işveren nezdinde çalışmaya devam etmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu eylemli durumun işyeri devri niteliğinde olup olma­dığının tespiti ile hukukî sonuçlarının belirlenmesi önemlidir. Alt işverenlerin deği­şiminde olması gereken, süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması anında işçilerini de beraberinde başka işyerlerine götürmesi veya iş sözleşmelerinin ...

Read More »