Home » Tag Archives: işçilik alacakları (page 3)

Tag Archives: işçilik alacakları

İşçinin gerçek maaşının tespiti mahkemece nasıl yapılmalıdır?

Malesef ki uygulamada, bir çok işveren, çalışanlarını, asgari ücret üzerinden sigortalı göstermektedir. Bunun nedeni, herbir işçi için kendi paylarına düşen sigorta primini ve vergiyi düşük ödemek içindir. Geçinebilmek için çalışmak zorunda olan işçi de, genel uygulama nedeniyle bu duruma çoğu zaman ses çıkaramamaktadır. Oysa gerçek ücret üzerinden primleri ödenmiş bir işçiye tahsis edilecek emekli maaşı ile asgari ücret üzerinden sigorta primleri yatırılan ...

Read More »

Prim günü ve yılı doldurup kıdem tazminatı alan işçi, başka işyerinde çalışabilir mi?

İşçi, kural olarak, kendi isteğiyle işten ayrıldığında, kıdem tazminatı alamaz. Ancak İş Kanunu’na göre, işçinin, yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde, kendi  isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabileceği istisnasına yer vermiştir. Özetle sigortalılılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, sadece yaşı bekliyorsa, bunu ilgili kurumdan belgeleyerek kendi isteğiyle işten ayrılırsa, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu hakkını ...

Read More »

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi ile çalışan işçinin hakları nelerdir?

Kısmi süreli çalışma, uygulamada haftanın belirli günleri  (genellikle sadece hafta sonu) çalışma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşçi ile işveren arasındaki sözleşmeye göre, haftalık 45 saatin altında belirlenen normal çalışma mevcutsa, kısmi süreli iş sözleşmesinden bahsedilecektir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, tam süreli çalışanlarda olduğu gibi, bir yıllık sürenin dolmasıyla kıdeme hak kazanırlar.  Kıdem tazminatına esas ücreti de, işçinin kısmi çalışma ...

Read More »

İş sözleşmesinin devri ile işyeri devrinin işçilik alacakları açısından farkı nedir?

İş sözleşmesinin devri konusu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 429. maddesinde düzenlenmiş olup, İş Kanunu’nda sözleşmenin devrine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. İş sözleşmesinin devri için, devreden ve devralan işverenin anlaşması yetmez. İşçinin de buna rıza göstermesi gerekir. İşçinin rızası alınmadan yapılmış bir iş devri sözleşmesi, işçiyi bağlamayacaktır. İş sözleşmesinin devrinin her üç tarafın da rızasıyla gerçekleşmesi durumunda, devralan işveren, işçinin devirden ...

Read More »