Home » Tag Archives: işçi lehine yorum ilkesi

Tag Archives: işçi lehine yorum ilkesi

İşçi lehine yorum ilkesi ile ilgili Yargıtay kararları

“…Dava haksız fesihten doğan tazminat ve bir kısım işçilik alacağına yöneliktir. Mahkemece iş sözleşmesinin feshi haklı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı istekleri ret, işçilik alacakları hüküm altına alınmıştır. Karar davacı vekilince temyiz olunmuştur. Uyuşmazlık iş sözleşmesinin feshinin haklı olup olmaması noktasında toplanmaktadır. Davacı, dava dilekçesinde davalı işveren vekilinin davacının yanma gelip masaya yumrukla vurarak, “seni işten çıkardım maaşını, tazminatlarını ...

Read More »

İş hukukunda, işçi lehine yorum ilkesi ve uygulaması

İşçi lehine yorum ilkesi, özellikle yargısal alana taşınmış iş hukuku uyuşmazlıklarında hayati önem taşıyan bir ölçüttür. İş hukukuna ait hukuki düzenlemelerde bir boşluk, eksiklik veya belirsizlik bulunması ya da tereddüt yaşanması halinde işçi yararına yorum yapılması iş hukukunun yapısı ve amacı gereğidir. Her türlü hukuksal düzenleme ya lafzen ya da uygulandığı olay itibarıyla az veya çok yoruma muhtaçtır. Çünkü hukuk ...

Read More »