Home » Tag Archives: iş sözleşmesi örneği

Tag Archives: iş sözleşmesi örneği

Geçici personel iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (GEÇİCİ PERSONEL)    Sağlık Bakanlığı adına hareket eden ……………………………………………. ile 14/02/2005 tarihli ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca     Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatında çalıştırılacak geçici personel ……………………………………………………………… arasında, aşağıdaki şartlarda bu sözleşme düzenlenmiştir. Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi Sağlık Bakanlığını, “ilgili” deyimi ………………………………. isimli geçici personeli ifade eder. MADDE 1- İlgili, 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen hizmetleri, Sağlık ...

Read More »

İş sözleşmesi örneği (Çağrı üzerine çalışma)

İŞ SÖZLEŞMESİ (ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA)    Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. Ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                          :…………………………………………………………. SSK No                        :…………………………………………………………. Telefonu                      ...

Read More »