Home » Tag Archives: iş sözleşmesi devri

Tag Archives: iş sözleşmesi devri

İş sözleşmesinin devri ile işyeri devrinin işçilik alacakları açısından farkı nedir?

İş sözleşmesinin devri konusu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 429. maddesinde düzenlenmiş olup, İş Kanunu’nda sözleşmenin devrine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. İş sözleşmesinin devri için, devreden ve devralan işverenin anlaşması yetmez. İşçinin de buna rıza göstermesi gerekir. İşçinin rızası alınmadan yapılmış bir iş devri sözleşmesi, işçiyi bağlamayacaktır. İş sözleşmesinin devrinin her üç tarafın da rızasıyla gerçekleşmesi durumunda, devralan işveren, işçinin devirden ...

Read More »