Home » Tag Archives: iş şartlarında ağırlaşma

Tag Archives: iş şartlarında ağırlaşma

İş şartlarında ağırlaşma – Yargıtay Kararları

“…Somut olayda mahkemece davacının istifa ederek iş sözleşmesini haksız olarak feshettiği belirtilerek kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiştir. Davacı tanıkları işyerinde işe girerken boş kağıda imza alındığını belirtmiştir. Dosya içinde başka işçilerden de alınan istifa dilekçelerinin matbu şekilde oluşu ve tanık beyanı nazara alındığında davalı tarafça ibraz edilen istifa dilekçesinin davacı işçiden işe girerken alındığı sabittir. Dosyada yer alan taraf ...

Read More »