Home » Tag Archives: iş mahkemesşndeki davaya etkisi

Tag Archives: iş mahkemesşndeki davaya etkisi

İşçinin sanık olduğu ceza dosyasından beraati, iş mahkemesini bağlar mı?

“….Somut olayda; davalı işverene ait işyerinde geçici işçi (muhasebe şube sorumlusu) olarak 13.03.2003-25.06.2008 tarihleri arasında çalışmış olan davacının iş sözleşmesinin, S.B.Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince işletme idaresi nc/.dinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesi tanzim olunan 27.05.2008 tarihli ve 56 /Ol, 71/4, 78/2 sayılı disiplin soruşturma raporu, 13.06.2008 tarihli Bakanlık onayı neticesi birçok usulsüz işlemle ilgili evrakta imzasının bulunması, usulsüz, keyfi ve ...

Read More »