Home » Tag Archives: iş kazası yargıtay kararı

Tag Archives: iş kazası yargıtay kararı

İş Kazası Kalp Krizi Nedensellik Bağı YHGK Kararı

Y.HGK. E: 2012 / 21 -1121 K: 2013/ 386 T:20.03.2013 T Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. İş Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 04.11.2010 gün ve 2009/298 E, 2010/817 K. Sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 27.09.2011 gün ve 2011/1991 E., 2011/7351 K.sayılı ilam ile; “ ...

Read More »