Home » Tag Archives: iş hukukunda yetki sözleşmesi

Tag Archives: iş hukukunda yetki sözleşmesi

İş davalarında taraflar arasında önceden yapılmış olan yetki sözleşmesi geçerli midir?

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5 inci maddesi uyarınca, iş mahkemele­rinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gere­ğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değil­dir. İş mahkemesinin görevi güvenilir bahis siteleri kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini ...

Read More »