Home » Tag Archives: iş hukukunda hak düşürücü süre

Tag Archives: iş hukukunda hak düşürücü süre

İş akdinin haklı nedenle feshinde hak düşürücü süreler nelerdir?

İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu bakımdan 4857 İş Kanununun 26 ncı maddesinde, fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak üzere iki ayrı süre öngörülmüştür. Bu süreler içinde fesih yoluna gitmeyen işçi ya da işve­renin feshi, haklı bir ...

Read More »