Home » Tag Archives: iş güvencesi

Tag Archives: iş güvencesi

İş güvencesi kapsamı – Yargıtay kararları

“…Somut uyuşmazlıkta, davacının işe iade davası açmadığı belli olmakla birlikte davalı işyerinde kaç işçi çalıştığı dosya içeriğinden saptanamamaktadır. Böyle olunca, işyerinde davacının işbaşı yaptırılması gereken Mayıs 2005 tarihinde 30 işçi çalışıp çalışmadığı tespit edilmeli, 30 ve daha fazla işçi çalışıyorsa davacı işe iade hükümleri kapsamında olup, işe iade davası açmadığından bu isteğinin reddine, eğer belirtilen tarihte 30 dan az işçi ...

Read More »

İşçinin, işveren vekili olup olmadığı neye göre tespit edilir?

İşçinin, iş güvencesi hükümle­rinden yararlanabilmesi işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren veki­li ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda bulunmaması gerekir. İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekilleri herşeyden önce, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları olduğuna göre, işlet­menin tümünü yöneten genel ...

Read More »

İşçinin, iş güvencesi hükümlerinden faydalanabilmesinin şartları nelerdir?

1- 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması şartı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümle­rinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bu­lunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına gö­re belirlenir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/2 maddesine göre, İşverenin ...

Read More »