Home » Tag Archives: iş güvencesi hükümleri

Tag Archives: iş güvencesi hükümleri

Deniz iş kanununa tabi çalışanlar hakkında iş güvencesi hükümleri uygulanır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulan­maz. Deniz taşıma işlerinde çalışanlar 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabidir. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, “Bu kanun kapsamına gi­ren gemiadamlariyle bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet aktinden doğan davalar hakkında, 5521 ...

Read More »