Home » Tag Archives: iş arama izni

Tag Archives: iş arama izni

İş arama izni hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesinde, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ...

Read More »

İş arama izni verilmemesi ihbar önelinin geçerliliğini etkiler mi?

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesinde, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesinlisi yapmadan vermeye mecburdur. îş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isleyen işçi, bunu işten ...

Read More »

Yargıtay 9.HD, 2013/9553 E. 14178 K. İş arama izni

Özet: İhbar öneli usulüne uygun olarak verilmiş ise, iş arama izni verilme­mesi feshi usulsüz hâle getirmez “……İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yönlerinden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut olayda davacı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile davalı belediyenin ihale ile alt işverene verdiği park ve bahçeler işinde 15.06.2005 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Davacı işçiye 28.05.2009 tarihinde işverence tebliğ edilen fesih bildirimin­de ” ...

Read More »

Yargıtay 9.HD 2012/46936 E. 2013/9343 K. İş arama izni

Özet: İhbar öneli kullanılırken, işçiye  iş arama izni verilmemesi feshi usulsüz hale getirmez. “…..Davacı, davalı belediyede alt işveren işçisi olarak çalışırken haksız olarak işten çıkarıldığını belirterek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti alacak­larının ödetilmesini istemiştir. Davalı Seyhan Belediyesi vekili, davanın reddini istemiş­tir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin haksız olarak işveren tarafından feshedildiği ve usulüne uygun ...

Read More »

İş arama izni nedir? Nasıl kullandırılır?

Bildirim süresi tanınarak yapılan fesihlerde geçerli olmak üzere, hem  işçi hem de işveren için ihbar önelleri öngörülmüştür. Bu sürenin işveren açısından getiriliş amacı, işçi yerine, ( ihbar süresiyle sınırlı olmak üzere) bir başkası alınana dek işin aksamamasıdır. Ancak işten ayrılacak işçinin, mesai saatlerinde çalışıyor olması nedeniyle kendisine iş bakması, iş görüşmesine gitmesi çoğu zaman mümkün olmayacağından, yasakoyucu, işçiyi de düşünerek, ...

Read More »